امکانات تالار حراج

در سایت اکوکارا این قابلیت به اعضا داده می شود تا کالا های خود را از طریق حراج به فروش برسانند. در این روش یک کالا از طرف یک کاربر در قسمت حراج ، به حراج گذاشته می شود و دیگر اعضا می توانند در مدت تعیین شده در این حراج شرکت کنند و قیمت خود را بابت خرید کالا اعلام کنند.

روش فروش کالا در قسمت حراج:

1) دارنده کالا میبایست مشخصات کالا را به همراه تمام  اسناد مدارک مربوط به کالا به دفتر ارزیابی سایت اکوکارا ارائه دهد مدارک شامل:
احراز مالکیت کالا ، اسناد و مدارک مربوط به کالا از قبیل برگ سبز و استانداردها ، عکس کالا ، محل نگهداری کالا ، اطلاعات ریز کالا و مشخصات کامل کالا ، تعیین قیمت کف فروش و قیمت خرید آنی ، اعلام ساعت و روز و مدت حراج ، پرکردن فرم حراج و امضائ شروط فروش کالا در واحد حراج.

2) ارزیابی و راستی آزمایی از طرف سایت اکوکارا. اعلام رزرو زمان حراج. اعلام هزینه ورود به تالار حراج.

3) پرداخت هزینه ورود به تالار حراج و دریافت کد ورود به تالار

4) وارد شدن به پنل حراج توسط فروشنده و پرکردن و دانلود کامل فرم حراج برای ارائه در سالن حراج.

5) بازبینی و کارشناسی پنل حراج توسط کارشناسان اکوکارا

6) قفل شدن پنل

7) ارائه اطلاعات حراج به دیگر کاربران و تبلیغ کالا و زمان حراج با توجه به کتگوری و نوع کالا.

8) شروع حراج در زمان مقرر و کنترل حراج توسط ربات

9) پایان حراج و اعلام خریدار برنده به فروشنده

10) هماهنگی ارسال کالا

11) تایید دریافت کالا از طرف خریدار و تایید صحت کالا

12) پرداخت وجه کالا به فروشنده بعد از کسر کمسیون حراج.

روش خرید کالا در حراج:

1) اطلاع از حراج کالا

1-1) از طریق اخبار نامه سایت به صورت هدفمند

2-1) از طریق جستجوی حراج در پنل کاربری

2) درخواست اطلاعات کامل کالا

3) پرداخت بیعانه و هزینه شرکت در صورت انصراف از پرداخت ثمن کالا برده شده در حراج.

4) دریافت کد شرکت در حراج

5) شارژ کردن صندوق حراج برای دسترسی به بیت زدن کالا

1-5) در صورت بالا بودن قیمت حراج پیش بینی تدابیر دیگر از قبیل ضمانت بانکی

6) شرکت در حراج

7) در صورت برنده شدن پرداخت ثمن کالا به سایت اکوکارا

7-1) دریافت رسید کالا و فاکتور و حواله کالا

7-2) دریافت کالا ، برسی از صحت کالا و پرکردن فرم کامنت ها

7-3) تایید پرداخت وجه به فروشنده در مدت مقرر.

8) استرداد مبلغ بیعانه و هزینه شرکت و صندوق در صورت عدم موفقیت در حراج.

شرایط شرکت در حراج برای فروشنده:

1) پرداخت حق شرکت در حراج

1-1) در صورت فروش کالا این مبلغ از کمسیون کسر میگردد

2-1) در صورت عدم فروش کالا به فروشنده عودت داده خواهد شد.

2) پرداخت کارمزد تایید صلاحیت کالا و فروشنده

1-2)در هیچ صورت قابل استرداد نیست

3) پرداخت حق کمسیون در صورت فروش

4) پرداخت بیعانه ضرر و زیان در صورت حذف کالا قبل از پایان حراج به نفع سایت ظبط میشود و در صورت اتمام حراج و فروش کالا به نفع خریدار ظبط میگردد.

شرایط شرکت در حراج برای خریدار:

1) پرداخت حق شرکت در حراج

1-1) در صورت عدم موفقیت در خرید کالا مسترد خواهد شد

2) پرداخت بیعانه ضرو وزیان

1-2) در صورت برنده شدن در حراج  و یا اعلام خرید آنی و امتناع از پرداخت این بیعانه به سود فروشنده ضبط و به فروشنده بابت ضرر و زیان پرداخت میشود.

قوانین کلی:

در صورتی که خریدار یا فروشنده به هر جهت اخلالی در روند حراج ایجاد کنند از تالار حراج خارج می شوند و حق ورود انها ظبط میگردد.

در صورت عدم پایبندی به تعهدات از طرف شرکت کنندگان شرکت کننده متخلف، از شرکت در تالار حراج در اینده منع خواهد شد.

خریدار موظف است بعد از دریافت کالا در مدت مقرر اقدام به پرکردن فرم دریافت کالا و صحت کالا و قسمت نظرسنجی نماید، بدیهی است قصور از پرکرن فرم دریافت کالا و صحت کالا در مدت مقرر به منظور تایید کالا تلقی شده و ثمن کالا به فروشنده واریز می شود و خریدار حق هیچگونه ادعایی را ندارد.

در صورتی که کالای دریافت توسط خریدار با کالایی اعلام شده در حراج تفاوت داشته یا دریافت نگردد معامله فسخ شده اعلام میشود و بیعانه ضررو زیان به نفع خریدار ظبط میگردد.

در مورد کالاهای خاص و گرانقیمت خریدار یا وکیل خریدار میبایست شخصا برای دریافت کالا به فروشنده مراجعه کند و کالا را بعد از برسی تحویل بکیرد.

اکوکارا
Logo
سبد خرید